Impressum

El-Cab Sp. z o.o.
ul. Obornicka 37, Bolechowo-Osiedle,
PL 62-005 Owińska
Tel.+48 61 8118 600
Fax.+48 61 8112 066
e-mail: biuro@el-cab.com.pl
www.el-cab.com.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000046624
NIP: 777-10-36-583, Regon 630484668
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
Numer konta PKO BP S.A. O/Poznań 80 1020 4027 0000 1102 0510 7349