Sprzęt

Uprzejmie informujemy, iż firma El-Cab w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) jest Wprowadzającym sprzęt w grupach 1, 2 oraz 4, 5 i 6. Zgodnie z art. 25. ust.2. informuje się klientów firmy El- Cab Sp. z o. o., że w skład ceny sprzętu z wymienionych grup wchodzi KGO, którego stawka obliczana jest jako iloczyn stawki za kg wprowadzonego sprzętu (0,22 zł) x waga danego sprzętu.