SKADI

HÜBNER Transportation GmbH przedstawia swój najnowszy produkt, rampę elektryczną SKADI. Opatentowany system umożliwia wejście i przyczynia się do ułatwienia podróżowania ludzi niepełnosprawnych. Wymyślone i zaprojektowane jako rozwiązanie plug&play rampy SKADI dają możliwość szybkiego i łatwego montażu w różnych typach pojazdów. Rozwiązanie to korzysta z najnowszych technologii i czyni prostszymi dla firm komunikacyjnych czynności serwisowe na ich pojazdach. Jeżeli konieczne są czynności konserwacyjne możliwy jest demontaż, naprawa a nawet wymiana płyty i jej napędu bez użycia narzędzi. To tylko kwestia minut, przenoszących się na minimalny czas wykluczenia pojazdu z ruchu. Życzenia i wymagania klientów były siłą napędową prac rozwojowych tego elastycznego rozwiązania technicznego rampy inwalidy. Wysoka jakość i zabezpieczenia spełniają wymagania zawarte w normach DIN 32985 i 2001/85/EC.

Tym co czyni rampę SKADI tak unikatową, jest prosty montaż i szybki dostęp do głównych komponentów. Cały system należy traktować jako wstępnie zmontowany w swojej obudowie. Może być zamontowana wewnątrz, lub jeśli klient sobie tego życzy na zewnątrz pojazdu. Po zamontowaniu system potrzebuje jedynie podłączenia zasilania przez kabel i wtyczkę – to wszystko.