Maty izolujące

Firma EL-CAB posiada w swej ofercie wysokiej jakości maty izolujące firmy PLG.

Parametry techniczne mat izolujących BK25

Nazwa:  Kauczuk syntetyczny
Skrócony opis:  Materiał izolacyjny o wysokiej elastyczności i zamkniętej strukturze komórkowej, składający się z ok. 30 składników podstawowych. Najważniejsze z nich to:

-     kauczuk syntetyczny (na bazie elastomeru)
-     wypełniacze
-     środek porotwórczy (do procesu zwiększania objętości przy produkcji)
-     przyspieszacz i siarka
-     plastyfikatory (m.in. do zapewnienia elastyczności)
-     środki przeciwstarzeniowe (np. specjalne woski)
-     środek zapobiegający rozprzestrzenianiu się płomienia.

Przy właściwym stosowaniu materiał może być uważany za bezpieczny.

-     Materiał nie zawiera substancji, w których skład wchodzi azbest.
-     Nie zawiera substancji, w skład których wchodzą: FCKW, HFCKW, CFC i FCK.
-     Orientacyjne badania zgodne z rezolucją IMO FTPC, Część 2, wykazują, że stopień zadymienia spalin (DS) wynoszący maksymalnie 350 nie przekracza dopuszczalnej granicy zadymienia spalin określonej normą dot. zadymienia spalin i wynoszącej 400.
-    Nie zastosowano formaldehydu, arsenu ani substancji zawierających chrom. Produkt nie zawiera tych substancji.
-    Przy obróbce powierzchni nie stosuje się produktów zawierających rozpuszczalniki.
-    Nie użyto włókien sztucznych.

Kolor:  czarny

Przewodność cieplna
przy   0° C:   0,038 W(m*K)
przy 40° C:   0,043 W(m*K)

Zakres temperatur:   – 40° C do + 105° C

Klasa palności (DIN 4102)
do 25 mm:  B 1
powyżej 26 mm:  B 2 (normalnie zapalny), samogasnący, niekapiący, nie rozprzestrzenia ognia

Temperatura obróbki:  nie niższa niż 5 ° C

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
(DIN 52615):     μ >  5000

więcej na www.paarlogistik.de