Systemy ppoż.

Firma FOGTEC to specjalista w zakresie wodnych systemów mgłowych. W instalacjach mgłowych gaśniczych FOGTEC stosuje się czystą wodę, którą jest rozpraszana przy ciśnieniu 200 bar w postaci mgły.

Systemy FOGTEC są często skuteczniejsze niż konwencjonalne gazowe lub wodne instalacje gaśnicze. Celem firmy jest stałe doskonalenie ochrony ludzi i dóbr materialnych. Podstawą rozwoju systemów FOGTEC w ochronie przeciwpożarowej jest unikalna wiedza specjalistyczna firm partnerskich Lechler i KAMAT, które wniosły do FOGTEC swoje innowacje w zakresie generowania mgły wodnej.

Komponenty systemów FOGTEC są wykonywane zgodnie z ISO 9001-2000. Stosowane są przy tym najnowocześniejsze systemy obróbki mechanicznej na maszynach sterowanych numerycznie. Firma Posiada również certyfikat IRIS.

Wodne systemy mgłowe FOGTEC DLA KOLEI

Obecnie firma Fogtec wraz ze swoim zespołem specjalistów ds. kolei jest czołowym producentem instalacji gaśniczych dla pojazdów szynowych. Firma oferuje pełen zakres usług, począwszy od doradztwa, poprzez dostawę komponentów systemu, skończywszy na montażu i konserwacji instalacji gaśniczych.

Korzyści z zastosowania FOGTEC „RAIL SYSTEM

 • Mniejsze koszty wynikające z awarii
 • Wysoka dostępność środka gaśniczego
 • Mniejsze koszty ubezpieczenia
 • Elastyczna konstrukcja
 • Krótszy czas realizacji
 • Spełnienie wymogów określonych w normach i innych przepisach
 • Umożliwienie interoperacyjności przy stosowaniu jednego zamiast
  kilku systemów 

Obszar zastosowania

Rozwiązania systemowe firmy Fogtec znajdują zastosowanie w różnych pojazdach. W większości obszary zastosowania można pogrupować następująco:

 • Maszynownie (lokomotywy spalinowe i elektryczne, SZT, pojazdy
  specjalne)
 • Przestrzeń pasażerska ( EZT, SZT, wagony pasażerskie, wagony
  sypialne)
 • Szafy aparaturowe (wysokiego, średniego i niskiego napięcia)
 • Instalacje hydrauliczne (szynowe maszyny budowlane, pojazdy
  specjalne)

Poprzez zastosowanie instalacji gaśniczych można wyraźnie zredukować bezpośrednie i pośrednie szkody. Poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do przedsiębiorstw oraz klientów można zasadniczo podnieść poprzez zastosowanie wodnego systemu mgłowego FOGTEC DLA KOLEI. Mgła wodna FOGTEC zwalcza pożary kroplami czystej wody o rozmiarach rzędu 10 mikrometrów, kwalifikowane do kategorii 1 wg NFPA 750. Dzięki temu, systemy te są szczególnie efektywne a zużywają bardzo małe ilości wody. Działanie gaśnicze mgły wodnej wytwarzanej przy pomocy systemu FOGTEC to chłodzenie i lokalne wypieranie tlenu.

Dodatkowe efekty

Podczas działania systemu mgłowego występują także dodatkowe pozytywne efekty nie związane bezpośrednio ze zwalczaniem pożaru. Są to:

 • Wychwytywanie: Występuje dużym stopniu wychwytywanie w gazowych produktów spalania, które są rozpuszczalne w wodzie. Także maleńkie kropelki  wody pochłaniają cząsteczki sadzy z dymu. Efekt ten zmniejsza istotnie
  szkodliwe oddziaływanie toksycznych produktów spalania i sadzy, która jest bardzo groźna dla elementów elektronicznych.
 • Efekt osłonowy (parasola): Tak jak w przypadku opisanego oddzielania strefy spalania od powierzchni objętej pożarem występuje osłanianie otoczenia pożaru przed oddziaływaniem promieniowania cieplnego a tym samych ogranicza to możliwość rozprzestrzeniania się pożaru. Może stanowić zaporę przeciwpożarową.
 • Równomierne chłodzenie powierzchni: System mgłowy może być tak zaprojektowany by równomiernie ochładzać gorące (szczególnie metalowe) powierzchnie. Gwałtowne, nierównomierne ochładzanie takich powierzchni może  spowodować ich wypaczenie.
 • Możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem: Dzięki niskiej przewodności elektrycznej mgły wodnej szczególnie przy stosowaniu wody zdemineralizowanej można gasić pożary instalacji elektrycznych.


Pliki do pobrania:

 1. pl_fogtec_broszura (1.7 MiB)

 2. en_fogtec_brochure (1.9 MiB)

 3. de_fogtec_broschure (2 MiB)